top of page

Učení je zábava - ve dvou jazycích!

Náš učební plán se skládá z českého a anglického vzdělávacího programu. Oba dva programy podporují přirozený rozvoj tělesných, emočních a sociálních schopností dítěte.


Program zahrnuje jak volný výběr aktivit, řízenou činnost (hudební, výtvarné, dramatické a pohybové aktivity, rozvoj předmatematické, předčtenářské, přírodovědné a finanční gramotnosti), aktivity v kroužku, jazykový program, pobyt venku v přírodě či na zahradě školky.


Český vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací nabídka akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku. Naším záměrem je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální. Program vašeho dítěte se může měnit na základě jeho potřeby.


Anglický vzdělávací program vychází z tematického kurikula srovnatelného se standardy TESOL (Teaching English to Speakers of other Languages). Program využívá systém multisenzorového (více smyslového) vyučování, které dělá z učení zábavu. Cílem je upevňování angličtiny na aktivní komunikativní úrovni. Program vychází vstříc odlišnému stylu učení každého dítěte a zahrnuje systém ohodnocování pokroku každého dítěte.

bgImage

Plavání

Cvičení v tělocvičně

Výtvarná výchova

Návštěva kulturních akcí

Divadelních představení

Exkurze

Jóga

bottom of page