top of page

Naším cílem je vytvořit rodinn​ou atmosféru, která učí děti k interkulturní citlivosti, úctě k sobě, druhým, přírodě a světu, jehož jsme součástí . Respektujeme individualitu dítěte a povzbuzujeme ho, aby byl přirozeně zapojen do všech činností. Jsme hrdi na náš osobní a vřelý přístup k dětem. Všechny nabízené aktivity mají za cíl vzbudit u dětí zvědavost a pomáhají jejich přirozenému učení.

Ředitelka

Michelle pochází z New Yorku USA. Absolvovala vysokou školu v New Yorku se specializací na výuku francouzštiny, dále je absolventkou v oboru pedagogických věd a školních programů (Master of Arts in Education / Curriculum & Instruction). Je certifikovaná na výuku francouzštiny a angličtiny jako druhého jazyka. Má více než dvacet let praxe ve výuce, jak ve veřejném, tak i v soukromém školství (výuka angličtiny jako cizího jazyka).

Náš učitelský sbor

Učitelka českého programu

Michaela vystudovala SOŠ s maturitní zkouškou z výtvarné výchovy a následně VOŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Praze. Svůj volný čas tráví s rodinou, procházkami se psem, jízdou na kolečkových bruslích, cvičením jógy a plaváním. S dětmi se ráda věnuje výtvarným činnostem, rozvoji logického myšlení a prvkům etické výchovy. 

Učitelka anglického programu

Alina vystudovala V.N. Karazinova národní univerzita v Charkově na Ukrajině s magisterským titulem v oboru anglická filologie a pedagogika. Má 15 let zkušeností s výukou angličtiny pro děti ve věku od čtyř do sedmnácti let.

Má certifikaci TESOL/TOEFL (Výuka angličtiny pro mluvčí jiných jazyků/Výuka angličtiny jako cizího jazyka) a v současné době dokončuje TEYL (Výuka angličtiny pro mladé studenty).

Alina tráví svůj volný čas se svými rodiči a svými dvěma dětmi, Michaelem ve věku 8 let a Helen ve věku 12 let. Už od raného věku zná výhody učení angličtiny, které jí otevírá dveře k novým příležitostem, jako je navazování nových přátel v zahraničí.

Školní asistent

Vlaďka pochází z Brna kde vystudovala střední Rodinnou školu s maturitou. Je maminkou 2 dětí a nyní žije v Úmyslovicích. Po absolvování kurzu Asistenta pedagoga se této profesi věnuje již 6 rokem. Cílem její práce je pomáhat pedagogům s dětmi a podporovat je v samostatnosti a učit je novým dovednostem.

Pomocný personál

Martin je rodilý mluvčí z New Yorku USA. Stará se o bezpečný provoz a údržbu školy. Připravuje dětem jídlo, učí děti slušnému chování u stolu a dodržování hygienických zásad. Asistuje učitelům, pomáha s pomůčkami a přípravou školních akcí. Interakce v anglickém jazyce upevňuje dětem jejích komunikativní dovednosti.

bottom of page