top of page

Nabízíme malým dě​tem zábavu a hravý přístup k učení...ve dvou jazycích

Mozaika je dvojjazyčná česko-anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 7 let.

Školka se nachází v Poděbradech v secesní vilce ve Studentské ulici. Školka je velmi výhodně situována nedaleko parku a hlavního náměstí.

Ke klasickému kurikulu české školky u nás navíc nabízíme kvalifikovanou výuku angličtiny, kterou zajišťují rodilí mluvčí. V průběhu celého dne je dítě v kontaktu jak s češtinou, tak s angličtinou.

Naším cílem je co nejvíce imitovat bilingvální rodinný způsob života, který užívá metodu

"One Person One Language" (OPOL) = Jeden člověk — jeden jazyk.

Školka je zapsána v registru škol.


 Naše školka funguje online díky aplikaci pro školky Twigsee


Aktivně se podílíme na projektech zaměřených na zlepšení naší školky a vyučovací aktivity. Pro více informací klikněte na logo.

bottom of page